RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma EDEL-STAL ELEMENTY ZŁĄCZNE KRYSTIAN JÓŹWIK  z siedzibą w Wielowieś przy ul.

Pogodnej 5  przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z internetu  tworząc

bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mają charakter danych osobowych.

Klauzula informacyjna.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jestfirma EDEL-STAL ELEMENTY ZŁĄCZNE KRYSTIAN JÓŹWIK z siedzibą w Wielowieś przy ul. Pogodnej 5, NIP:6252076052, Regon: 242990529

2. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych –  w sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pisemnie  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EDEL-STAL ELEMENTY ZŁĄCZNE KRYSTIAN JÓŹWIK, ul. Pogodna 5, 44-187 Wielowieś  lub mailowo na adres : edelstal@poczta.fm

 

3. Cele i podstawy przetwarzania:

          Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

    a) w celu w wykonania umowy sprzedaży, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt            

            telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub  

            zmiany terminu wykonania usługi;  

     b) w celach finansowo-księgowych np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub

            rachunku. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74

            Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

      c) w celu przeprowadzenia analizy potrzeb naszych klientów,

 

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

     c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

     d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

     e) prawo do przenoszenia danych;

     f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.